Våra tjänster inom bosociala frågor

Vad kan vi hjälpa er med?

 

Hantering av störningsärenden

_

Misstänkt andrahandsuthyrning 

_

Stöd vid problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom

_

Medling och konflikthantering

_

Hantering av sanitär olägenhet och samlarproblematik

_

Ombyggnadssamordning

_

Skräddarsydda utbildningar

Våra lösningar

Helhet
När er brf eller hyresvärd behöver ett helhetskoncept. Ni säkerställer en tredje part som alltid har tid för era störningsärenden.

Oriktiga hyresförhållanden
 Vi utreder misstänkta olovliga andrahandsuthyrningar.

Ombyggnadssamordning
Få hjälp med medlemsdialogen vid ombyggnation. 

Utbildning
Skräddarsydda utbildningar i hanterande av bosociala ärenden.

Grannfrid-nyckel