Vi som driver Grannfrid

Vi på Grannfrid

 

Grannfrid är ett Göteborgsbaserat företag som bedriver boendesocialt arbete på uppdrag av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Företaget startades i juli 2021 av oss, Sandra Mellgård Davis och Jonas Halvarsson som båda har lång erfarenhet inom arbete med boendefrågor. Vi är båda socionomer och har bland annat arbetat med boendesociala frågor på HSB Göteborg.

I våra uppdrag arbetar vi utifrån ett opartiskt förhållningssätt, med ett respektfullt bemötande och ett personligt engagemang.

Vi vänder oss till hyresvärdar och bostadsrättföreningar som behöver hjälp med att skapa ett välkomnande och trivsamt bostadsområde med en trygg och lugn boendemiljö.

Jonas Halvarsson och Sandra Mellgård Davis

Detta kan vi hjälpa er med:

Hantering av störningsärenden – Vi utreder och agerar på ett korrekt, effektivt och opartiskt sätt med målet att få till en snabb och hållbar lösning.

Misstänkt andrahandsuthyrning – Vi ser till att reglerna följs och att rätt personer bor på rätt adress, för att skapa trygghet och ordning i bostadsområdet.

Stöd vid problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom – Vi stöttar och säkerställer kontakt med rätt vård- eller omsorgsinstans, för en fungerandeboendesituation.

Medling och konflikthantering – Genom enskilda samtal eller gemensamma möten arbetar vi för att lösa konflikter och återställa grannsämjan.

Hantering av sanitär olägenhet och samlarproblematik – Vi verkar för en långsiktig lösning med fokus på att skapa en hälsosam och säker boendemiljö.

Ombyggnadssamordning– Vi ser till att boende är informerade och involverade i processen, för att motverka hinder och möjliggöra ett så friktionsfritt projekt som möjligt.

Arbeta vräkningsförebyggande -Vi stöttar och vägleder boende med betalningsproblem. På så sätt hjälper vi både den enskilde och er att undvika negativa konsekvenser.

Skräddarsydda utbildningar – Vi ger er rätt kompetens och verktyg för att hantera bosociala frågor på egen hand, så att ni känner er rustade för att möta era boendes behov.

  Vårt arbetssätt:

   

  Hembesök

   Genom personliga möten byggs förtroende och ger ökad insyn och förståelse av situationen.

  Fysiskt möte

  Ibland kan det krävas fysiskt möte på annan plats än i boendet för att skapa förtroende och en trygg miljö.

  Telefonsamtal och mejlkorrespondens

   Mycket kan lösas via samtal och mejl. Vi har kontinuerlig kontakt med de parter som är involverade i ett ärende.

  Kontakter med sjukvård, myndigheter och andra resurser i samhället

  Vi vet vilka vi resurser som finns där de i ärenden behövs stöd från fler än oss eller det personliga nätverket.

  Medling

  När en konflikt mellan olika parter hamnat i ett låst läge kan ett medlingsmöte ge god effekt. Vi tar rollen som opartisk samtalsledare och hjälper parterna fram till en ömsesidig överenskommelse.