Ombyggnadssamordning

Ombyggnadsprojektets utmaningar

___

Att genomföra en ombyggnation kan innebära en rad utmaningar för alla inblandade parter. En god medlemsdialog är avgörande för att skapa förståelse och tillit mellan bostadsrättsföreningen/hyresvärden, entreprenörer och boende. Det är viktigt att ta hänsyn till de individuella behov och förväntningar som kan uppstå under projektets gång. Grannfrid Ombyggnad bidrar till en smidig och framgångsrik process genom att hantera kommunikation, boendes engagemang, problemlösning, planering och organisation. 

 

Grannfrid nyckel vit

Varför välja Grannfrid Ombyggnad?

Grannfrid Ombyggnad är en helhetslösning för att hantera stora ombyggnadsprojekt. Vi fokuserar på att skapa en trygg och välorganiserad ombyggnadsprocess, där vi tar hänsyn till både tekniska och kommunikativa utmaningar. Vår erfarenhet och kompetens hjälper oss att skapa en god medlemsdialog och genomföra en framgångsrik ombyggnation som resulterar i nöjda boende och en förbättrad boendemiljö.

Exempel på projekt vi arbetar med:

Relining, Stamrenovering, Elbyte, Fasadrenovering, Hissbyte, Fönsterbyte, Ventilationsbyte 

Tjänster inkluderar

  • Skräddarsydd ombyggnadssamordning anpassad efter projektets unika behov och utmaningar 

  • Inledande kartläggning av boendes särskilda behov och förutsättningar 

  • Samarbete med kommunen kring boende där särskilda insatser krävs – t.ex. hemtjänst eller korttidsboende.  

  • Hantering av akut uppkomna situationer för att undvika förseningar i projektet  

  • Ser till att in- och utflyttning till eventuella evakueringsbostäder fungerar smidigt 

  • Fokus på att skapa en positiv upplevelse för de boende genom hela renoveringsprocessen, vilket bidrar till ökad kundnöjdhet 

 

Så går det till

Förberedelse och planering – Vi hjälper er att förbereda och planera ombyggnationen genom att utforma en effektiv kommunikationsstrategi och säkerställa att de boende får korrekt och tydlig information om projektet.

Ombyggnationens genomförande – Under ombyggnationen fungerar Grannfrid Ombyggnad som en stöttepelare och länk mellan alla inblandade parter. Vi ser till att alla får regelbundna uppdateringar och är tillgängliga för att svara på frågor och hantera eventuella problem som kan uppstå.

Efter ombyggnationen -Efter projektet hjälper Grannfrid Ombyggnad er att utvärdera och analysera feedback från de boende och andra involverade parter. Detta ger er möjlighet att identifiera förbättringsområden inför framtida projekt och säkerställa att ni fortsätter att erbjuda bästa möjliga service.