Privacy Policy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Grannfrid AB:s websida, 22 augusti 2022.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns på www.grannfrid.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn utan även om till exempel telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Grannfrid AB:s verksamhet är Grannfrid AB personuppgiftsansvarig. (559329-7988 & Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen).

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för hemsida eller it-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vilka personuppgifter samlar vi in i samband med ditt besök på vår hemsida och varför?

Vi behandlar i huvudsak den information du fyller i i vårt kontaktformulär. Det kan gälla besökarens IP-adress eller uppgifter som namn, telefonnummer och e-postadresser. Detta för att vi skall kunna kontakta dig efter att vi mottagit ditt meddelande via vår hemsida.

Vi sparar aldrig på personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är en individs rättigheter som registrerad?

Som registrerad har man enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Man har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om hen. Man kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.