Grannfrid

– Er partner i bosociala frågor

Detta kan Grannfrid göra för er

 

Hantering av störningsärendenVi utreder och agerar på ett korrekt, effektivt och opartiskt sätt med målet att få till en snabb och hållbar lösning.

Misstänkt andrahandsuthyrning – Vi ser till att reglerna följs och att rätt personer bor på rätt adress, för att skapa trygghet och ordning i bostadsområdet.

Stöd vid problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom – Vi stöttar och säkerställer kontakt med rätt vård- eller omsorgsinstans, för en fungerande boendesituation.

Medling och konflikthantering – Genom enskilda samtal eller gemensamma möten arbetar vi för att lösa konflikter och återställa grannsämjan.

Hantering av sanitär olägenhet och samlarproblematik – Vi verkar för en långsiktig lösning med fokus på att skapa en hälsosam och säker boendemiljö.

Ombyggnadssamordning– Vi ser till att boende är informerade och involverade i processen, för att motverka hinder och möjliggöra ett så friktionsfritt projekt som möjligt.

Arbeta vräkningsförebyggande -Vi stöttar och vägleder boende med betalningsproblem. På så sätt hjälper vi både den enskilde och er att undvika negativa konsekvenser.

Skräddarsydda utbildningar – Vi ger er rätt kompetens och verktyg för att hantera bosociala frågor på egen hand, så att ni känner er rustade för att möta era boendes behov.

  Kort sagt, vi hjälper er att skapa en trygg och trivsam boendemiljö fri från problem och konflikter. Låt Grannfrid ta hand om era bosociala ärenden så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. 

   

  Varför anlita Grannfrid?

  Även i de mest harmoniska av bostadsområden kan ljudstörningar, konflikter och olika former av sociala problem sätta grannsämjan på prov.  

   På Grannfrid har vi många års erfarenhet av att hantera och lösa alla tänkbara bosociala problem. Vår målsättning är att skapa trivsel, trygghet och goda grannrelationer och vi arbetar engagerat för att hitta lösningar som passar alla inblandade parter.  

   När ni väljer Grannfrid som er samarbetspartner får ni tillgång till vår professionella expertis och personliga engagemang. Vi är specialister på att medla och motivera i konfliktsituationer, hantera störningsärenden, utreda misstänkt andrahandsuthyrning och stötta boende i svåra situationer.  

   Genom att anlita oss får ni en partner som avlastar styrelsen från jobbiga, känsliga och tidskrävande ärenden, samtidigt som vi hanterar dessa ärenden på ett professionellt och medmänskligt sätt.  

   Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri presentation och låt oss tillsammans ta första steget mot ett mer harmoniskt och tryggt bostadsområde där både styrelse och boende känner sig väl omhändertagna. 

  Våra tjänster

  Helhet  

  Grannfrid Helhet är en fullständig lösning för er bostadsrättsförening. Vi tar hand om alla era bosociala ärenden, hanterar störningsärenden, hjälper vid problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom, samt erbjuder konfliktlösning och medling mellan grannar. Vårt mål är att skapa en harmonisk och trygg boendemiljö för alla. 

  Ombyggnad  

  Vi erbjuder stöd och rådgivning vid ombyggnationer och renoveringar inom bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Vi ser till att boende är informerade och involverade i processen, och hjälper er att genomföra en smidig och välorganiserad ombyggnation. 

  Oriktiga hyresförhållanden  

  Vi utreder och hanterar misstänkta fall av oriktiga hyresförhållanden, såsom otillåten andrahandsuthyrning och olovlig inrymning. Vi ser till att reglerna följs och att rätt personer bor på rätt adress, för att skapa trygghet och ordning i bostadsområdet. 

  Utbildning  

  Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för styrelse och fastighetspersonal inom bosociala frågor. Genom våra utbildningar får ni rätt kompetens och verktyg för att hantera dessa frågor på egen hand. 

  Vår vision 

  På Grannfrid arbetar vi för att främja social hållbarhet och goda grannrelationer i bostadsområden genom att erbjuda enkla, prisvärda och effektiva lösningar för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Vi är övertygade om att en god grannsämja inte bara gynnar boende och fastighetsägare, utan också hela samhället. 

  Vår målsättning är att vara det självklara valet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar när det gäller att hantera olika former av bosociala frågor. Genom att erbjuda expertis inom störningsärenden och konflikthantering skapar vi harmoniska och trygga boendemiljöer. 

  Tillsammans med fastighetsägare arbetar vi för att skapa en mer effektiv förvaltning av fastigheter och bidra till en bättre boendemiljö för alla. På Grannfrid är vi fast beslutna att göra en positiv skillnad för fastighetsägare, boende och samhället i stort. 

  Sandra Mellgård Davis och Jonas Halvarsson,
  Grannfrid

   

  Nöjda grannar

  {

  I våra uppdrag arbetar vi utifrån ett opartiskt förhållningssätt, med ett respektfullt bemötande och ett personligt engagemang.

  - Sandra Mellgård Davis, Grannfrid