Oriktiga hyresförhållanden

Varför är det viktigt att motverka olovlig andrahandsuthyrning? 

Olovlig andrahandsuthyrning har blivit ett allt större problem i Sverige, särskilt i storstadsregioner och andra större orter. Det skapar en svart marknad för hyresrätter och bostadsrätter, vilket påverkar inte bara de som hyr eller hyr ut bostaden utan även er som förening eller fastighetsägare. Det kan leda till osämja och försämrad trygghet för de boende, samt ökad risk för störningar, skador och kriminell verksamhet i fastigheten. 

Enligt svensk lagstiftning är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, men endast under vissa förutsättningar. Hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens godkännande krävs för att en andrahandsuthyrning ska vara laglig. Om sådant godkännande saknas, räknas överenskommelsen som otillåten och kan leda till allvarliga konsekvenser för både hyresgästen och den som hyr ut. 

Sedan den 1 oktober 2019 har lagstiftningen kring oriktiga hyresförhållanden skärpts i Sverige. Det innebär att den som hyr ut en hyreslägenhet i andra hand utan godkännande kan förlora sin lägenhet med omedelbar verkan och riskerar även böter eller fängelse i grövre fall. Det är nu också brottsligt att både köpa och sälja hyreskontrakt. 

För att säkerställa en god boendemiljö och en rättvis fördelning av bostäder är det viktigt att ha kontroll över vilka som faktiskt bor i fastigheten eller föreningen. Genom att genomföra regelbundna kontroller, såsom att jämföra folkbokföringen med hyreskontrakten, kan du som fastighetsägare eller förening ha en bättre översikt över dina boende. 

Med vår hjälp på Grannfrid kan du effektivt bekämpa olovlig andrahandsuthyrning och säkerställa att din fastighet eller förening är fri från oriktiga hyresförhållanden. Vi erbjuder stöd och expertis inom detta område och hanterar alla ärenden som rör otillåten andrahandsuthyrning. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för alla. Kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att bekämpa olovlig andrahandsuthyrning i Sverige. 

Fördjupad utredning

Vi sammanställer information inhämtad från offentliga register, internet och sociala medier, fastighetspersonal, grannar och kontakt med kontraktsinnehavaren. Rapporten kan sedan användas av en jurist för att driva ärendet vidare. Vi ställer upp och vittnar i hyresnämnd vid behov.

Konfrontationssamtal: Om resultatet av vår utredning visar att olovlig andrahandsuthyrning är trolig tar vi kontakt med kontraktsinnehavaren och uppmanar denne att själv säga upp sitt kontrakt. Många går med på denna möjlighet när de inser att de blivit påkomna och har liten chans att vinna i hyresnämnden.

Pris 6.000 sek ex moms

 

Kontrollbesök

Vi utför två oannonserade besök under tidig morgon eller kvällstid på den aktuella adressen.

Vid kontrollbesöket kontrollerar vi namn på dörr, postfack och namntavla. Finns parkeringsplats kontrolleras även denna.

Genom att prata med den person/de personer som öppnar dörren på en aktuell adress kan vi inhämta värdefull information.

Två konsulter deltar alltid vid varje kontrollbesök.

Vid behov vittnar vi i hyresnämnden (timbaserad kostnad)

Pris 6.000 sek ex moms_

Följande information ingår i

Fördjupad utredning

_______​

 • Kontroll folkbokföring för alla lägenhetsinnehavare​

 • Kontroll folkbokföring för alla skrivna på adressen​

 • Kontroll tidigare folkbokföring (senaste fem åren)​

 • Kontroll av familjekonstellation och relationer​

 • Kontroll av uppgifter i samband med tidigare godkända andrahandsuthyrningar​

 • Kontroll av ägande av fastighet​

 • Kontroll av ägande av fordon​

 • Genomgång av sociala medier och internet​

 • Kontroll av kontaktuppgifter lämnade i samband med felanmälan​

 • Kontroll av hyresinbetalaren​

 • Samtal med grannar​

 • Konfrontationssamtal med kontraktsinnehavaren